لوازم یدکی

وجود لوازم یدکی پمپ های تصفیه و سیرکوله آب در سیستم تصفیه استخر الزامی است. لوازم یدکی پمپ های تصفیه می تواند شامل استرینر، پروانه، سیل، بلبرینگ، درب استرینر، سبد استرینر و … باشد که نبود هر کدام از این ها می تواند سیستم تصفیه آب را مختل کند. بسیاری از این لوازم یدکی به صورت مصرفی بوده و در صورتی که پمپ های تصفیه به خوبی آب بندی نشده و یا از آن ها به درستی استفاده نشود زودتر از حد معمول فرسوده شده و باید تعویض شوند. خوشبختانه بسیاری از این لوازم به صورت جداگانه در بازار موجود بوده و قابل خریداری می باشند.