هیتر سونا خشک هایواتر Hiwater

هیتر سونای خشک جهت ایجاد گرما در سونا می باشد که با استفاده از المنت هایی با درجه کیفیت بالا و از طریق سیستم الکتریکی (تک فاز و یا سه فاز) ایجاد گرما می کند.

در این هیتر از طریق ترموستات و سنسورهای موجود بر روی دستگاه، قابلیت کنترل دما، از داخل سونا، به استفاده کنندگان داده می شود.