مواد تصفیه

مواد تصفیه آب شامل انواع مختلفی نظیر سولفات آلومینیوم (زاج)، سولفات مس (کات کبود)، کربن اکتیو (ذغال فعال)، رزین، سیلیس، انواع کلر و … می باشد که هر کدام از آن ها کارایی های متفاوتی دارند. سولفات مس باعث شفافیت آب می شود و سولفات آلومینیوم علاوه بر شفافیت آب منعقد کننده نیز می باشد. کربن اکتیو بوی آب را از بین می برد. رزین سختی و سیلیس کدورت و املاح آب را می گیرد. سیلیس ها در دو نوع ایرانی و خارجی و رزین ها در سه مدل کاتیونی، آنیونی و میکس بد موجود می باشند. کلر خاصیت میکروب کشی دارد. کلرها نیز در انواع و مدل های مختلفی در بازار یافت می شوند.